دبیرستان دوره اول

فعالیت های آموزشی دبیرستان
مدرسه ما

مناسبت ها

اخبار

مقالات

کروناویروس «جدید» چیست؟ کرونا ویروس جدید (CoV) نوعی جدید از ویروس است. بیماری ایجاد شده با ویروس کرونا که به آن بیماری کرونا...

بیشتر